Loonbedrijf Rispens kan op het gebied van slootonderhoud ondermeer de volgende werkzaamheden voor u uitvoeren:

• Talud klepelen

• Maaikorven

• Walkantfrezen