Mobielekraan2014-2

Loonbedrijf Rispens beschikt over zowel een mobiele- als een rupskraan. In combinatie met onze 16-tons kipwagens kunnen wij op het gebied van grondverzet ondermeer de volgende werkzaamheden voor u uitvoeren:

• Sloten graven en dempen

• Aanbrengen dammen en duikers

• Graven funderingen voor mestkelders enzovoort

• Het voorbereiden van en leveren van kavelpaden en silagesilo’s


Overige werkzaamheden:
• Aanleggen buitenmanages

• Walbeschoeiing en grondwerk tuinaanleg

Buitenmanege1Buitenmanege2

Sloot1Sloot2